Privatumo politika

Dėkojame, kad pasitikite Parapharm homeopatijos vaistine ir pasirinkote mūsų prekes. 

Šia privatumo politika supažindiname Jus su pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais ir Jūsų teisėmis, naudojantis www.parapharm.lt interneto svetaine.

Privatumo politika paaiškina kokią informaciją mes renkame, kai Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje www.parapharm.lt, kodėl ją renkame ir kam ją naudojame. 

Privatumo politika taikoma visiems www.parapharm.lt interneto svetainės lankytojams.

Mums yra labai svarbus Jūsų pasitikėjimas, todėl gerbiame ir saugome kiekvieno fizinio ar juridinio asmens duomenų privatumą.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. 

Paslaugas interneto svetainėje www.parapharm.lt teikiame tik vyresniems nei 16 metų asmenims.

Toliau pateikiame pagrindines sąvokos, padėsiančias Jums lengviau suprasti naudojimosi internetine svetaine www.parapharm.lt taisykles.

Sąvokas „Jūs“, „klientas“, „lankytojas“, „pirkėjas“, duomenų subjektas“ mes naudojame kalbėdami apie registruotą ar neregistruotą www.parapharm.lt internetinio puslapio lankytoją.

Sąvokas „mes“,paslaugų teikėjas“, „interneto svetainė“ naudojame kalbėdami apie UAB „PARAPHARM“ homeopatijos vaistinė, įmonės  kodas: 135877483, adresas: Vasario 16-osios g. 2A, Vilnius ,  telefonas: +370 37 202630, e. paštas : info@parapharm.lt , interneto svetainė www.parapharm.lt .

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie apie nustatytos fizinės tapatybės asmenį arba asmenį, kurio fizinę tapatybę galima nustatyti (asmens tapatybę tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti pagal vardą, pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal įvairius asmens tapatybės (fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės) bruožus ar požymius).

Paslaugos – bet kokie elektroniniu ar neelektroniniu būdu mūsų siūlomi produktai ar paslaugos.

Privatumo politika – tai taisyklės, kuriomis vadovaudamiesi mes tvarkome, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis. 

Slapukas tai – informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę ir, kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę. Prisijungdami prie Mūsų Interneto svetainės turite nurodyti „sutinkate“ ar „nesutinkate“  su slapukų naudojimu.

Jūs galite atmesti slapukus. Atkreipkite dėmesį, kad slapukų atmetimas gali turėti neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir teikiamų paslaugų prieinamumui.

Tiesioginė rinkodara yra laikoma veikla, kurios tikslas yra paštu, telefonu, reklaminėmis žinutėmis ar kitokiu tiesioginiu būdu asmenis siūlyti paslaugas ar prekes, taip pat teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią. 

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

Mūsų kontaktinė informacija

Pavadinimas: UAB „PARAPHARM“ homeopatijos vaistinė;

Įmonės  kodas: 135877483;

Adresas:  Vasario 16-osios g. 2A, Vilnius

Telefonas: +370 37 202630

E. paštas : info@parapharm.lt

 1. Privatumo politikos taikymas. Čia pateikiama informacija kur, kada ir kam yra taikoma privatumo politika.
 1. Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta su šia Privatumo politika, kai jis apsilanko www.parapharm.lt  interneto svetainėje.
 2. Pirmą kartą apsilankęs Interneto svetainėje, Lankytojas privalo išreikšti savo nuomonę dėl www.parapharm.lt  interneto svetainės administracijos galimybių rinkti, kaupti ir naudoti Lankytojo asmens duomenis (išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą).
 3. Lankytojo nesutikimas neriboja Lankytojo galimybių naudotis www.parapharm.lt interneto svetainės paslaugomis,  kurias teikiant nėra naudojami asmens duomenys.
 4. Lankytojas pateikia savo asmens duomenis sukurdamas asmeninę Paskyrą.
 1. Renkama informacija.

Čia pateikiama informacija kokius asmens duomenis mes renkame teikdami paslaugas. Nurodyti asmens duomenys, išskyrus asmens kodą, gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

 1. Vardą Pavardę;
 2. Elektroninio pašto adresą;
 3. Mobiliojo telefono numerį;
 4. Informaciją apie Jūsų kompiuterį;
 5. Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine;
 6. Jūsų IP adresą;
 7. Prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;
 8. Kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi www.parapharm.lt  interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.
 1. Slapukų naudojimas

Siekdami analizuoti naudojimąsi www.parapharm.lt  interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ar kitus panašaus pobūdžio įrankius. 

 1. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. 
 2. Informacija, surinkta apie apsilankymus www.parapharm.lt interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. 
 3. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. 
 4. Slapukai taip pat yra naudojami tam, kad atpažinti Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją bei tiesioginės rinkodaros tikslais.

Prisijungdami prie Mūsų Interneto svetainės turite nurodyti „sutinkate“ ar „nesutinkate“  su slapukų naudojimu.

Jūs galite atmesti slapukus. Atkreipkite dėmesį, kad slapukų atmetimas gali turėti neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir teikiamų paslaugų prieinamumui.

Tuo atveju, jeigu sutikote su slapukų naudojimu, o vėliau Jūsų nuomonė pasikeis ir norėsite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus e-pašto adresu   info@parapharm.lt

 1. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Teikdami paslaugas, gavę iš Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir naudojimo, šiuos duomenis galime naudoti, be atskiro Jūsų sutikimo tik mūsų  paslaugų rinkodarai.

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Duomenys bus naudojami tam, kad:

 1. Suteikti Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
 2. Sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti;
 3. Išrašyti ir išsiųsti Jums finansinius dokumentus;
 4. Administruoti įsiskolinimus;
 5. Siųsti Jums pranešimus, korespondenciją, naujienas ir kitą su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją bei rinkodaros tikslais. 
 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenų tvarkymas

Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenys nėra renkami, kaupiami arba naudojami. Atsižvelgiant į tai, jaunesniam negu 16 metų asmeniui teikiamos tik tos paslaugos, teikiant kurias nėra reikalingi asmens duomenys.

 1. Duomenys, kurie nėra renkami

Esant bet kokioms sąlygoms, duomenys susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu – nėra renkami, kaupiami arba naudojami.

 1. Asmens duomenų teikimas ir duomenų gavimas iš trečiųjų asmenų, esančių Lietuvos Respublikoje

Ta apimtimi, kiek tai yra būtina tam, kad suteiktume Jums paslaugas, mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams. 

 1. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus kai:
  1. Būtina užkirsti kelią sukčiavimui, neteisėtam mūsų Produktų naudojimui, mūsų sąlygų ir politikos pažeidimams ar kitai žalingai ar neteisėtai veiklai bei juos nustatyti ir su jais kovoti;
  2. Tai privalome pataryti remiantis įstatymų nuostatomis;
  3. Siekiame apginti savo teises ir teisėtus interesus.
 2. Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys bus gauti iš trečiųjų asmenų, mes informuosime Jus apie šių duomenų gavimą. Šie asmens duomenys, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti, be Jūsų sutikimo nebus tvarkomi.
 3. Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus nurodytus 8.1., 8.2. punktuose ir duomenys, kurie yra viešai paskelbti, gali būti perduoti tretiesiems asmenims, tik esant Jūsų sutikimui. 
 4. Apie ketinimą perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti arba perduodami įstatymų nustatyta tvarka, Jūs busite informuoti ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą.
 1. Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams, esantiems užsienio valstybėse

Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.

 1. Asmens duomenų saugojimas ir sunaikinimas
 1. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai arba iki Jūsų Paskyros ištrynimo (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). Duomenų reikalingumas nustatomas kiekvienu atskiru atveju ir priklauso nuo duomenų pobūdžio, nuo to, kodėl jie renkami ir tvarkomi.
 2. Kai ištrinsite savo Paskyrą, mes ištrinsime ir Jūsų pateiktą informaciją. Šios informacijos vėliau negalėsite atkurti. 
 3. Jei nenorite ištrinti savo paskyros, tačiau norite laikinai nebenaudoti Interneto svetainės, galite savo Paskyrą išaktyvinti. 
 4. Savo Paskyrą bet kuriuo metu galite ištrinti apsilankydami Interneto svetainėje.
 5. Privatumo politikos 2.1. punkte nurodyti duomenys saugomi vienerius metus nuo paskutinio apsilankymo Interneto svetainėje dienos.
 6. Suėjus 10.5. punkte nurodytam terminui arba kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, arba Jūs panaikinsite sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
 7. Paskyroje, kuri buvo išjungta dėl sąlygų pažeidimo, sukauptus duomenis saugome mažiausiai metus, tam, kad užkirstume kelią pakartotiniam piktnaudžiavimui ar kitiems sąlygų pažeidimams.
 8. Duomenys, reikalingi administruojant įsiskolinimus, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip dešimt metų.
 1. Jūsų teisės
 1. Davę sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti. Norėdami savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus e-pašto adresu  info@parapharm.lt Atkreiptinas dėmesys, kad Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
 2. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti naujienas ir informaciją iš Mūsų, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų.
 3. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų surinktais duomenimis apie Jus. Taip pat turite teisę gauti informaciją apie tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Norėdami gauti šią informaciją, prašome susisiekti su mumis e-pašto adresu  info@parapharm.lt .Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, stengdamiesi pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
 4. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip pat galite reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų.
 5. Gavus Jūsų prašymą atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.
 1. Jūsų atsakomybė
 1. Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų www.parapharm.lt interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. 
 2. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. 
 3. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. 
 4. Jei prarandate prisijungimo duomenis Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.
 5. Jūs esate atsakingas, už pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą. 
 1. Komentarai, produktų ir paslaugų vertinimas www.parapharm.lt svetainėje

Mūsų internetinėje svetainėje  yra viešai prieinama komentarų bei vertinimo skiltis, kuriuose Jūsų pateiktą informaciją ir asmens duomenis bet kas gali perskaityti ir rinkti. Jeigu Jūs pateikėte savo  asmeninę informaciją mūsų internetiniame puslapyje ir norite ją panaikinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo nurodytais kontaktais. Jeigu negalėsime jų pašalinti, mes Jus informuosime kodėl to padaryti negalime.

 1. Socialinių tinklų platformos 

Mūsų internetiniame puslapyje yra integruotos trečiųjų šalių (Facebook, Instagram ir kt.) teikiamų paslaugų funkcijos, todėl jeigu naudojate Facebook ar kitos trečiosios šalies prisijungimą, jos gali rinkti informaciją apie Jus, įrašyti Jūsų interneto naršyklėje slapuką ir pan.

Mes taip pat vykdome veiklą įvairiuose socialiniuose tinkluose, todėl bendraudami su mumis ar siųsdami informacija naudojantis bet kuria platforma tai darote savo pačių rizika be lūkesčių į privatumą. Mes negalime kontroliuoti kitų platformų naudotojų veiksmų ar pačių platformų veiksmų. 

Naudojantis trečiųjų šalių platformomis Jūs vadovaujatės tų bendrovių privatumo politika. 

 1. Nuorodos į trečiųjų šalių platformas

Mūsų internetinėje svetainėje yra nuorodos į kitus tinklapius, kurių privatumo politika gali skirtis nuo mūsų, todėl pateikdami bet kokią informaciją ar lankydamiesi kitoje interneto svetainėje, rekomenduojame perskaityti jų privatumo politiką. 

 1. Elektroninio pašto turinys

Elektroninis paštas yra siunčiamas tarp tam tikrų serverių, kuomet jis keliauja internetu iki gavėjo. Pakeliui, serverių administratoriai gali matyti ir perskaityti Jūsų laiškus. Elektroninis paštas nėra konfidencialus bendravimo kanalas, todėl rekomenduojame juo nesiųsti konfidencialios informacijos. 

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje www.parapharm.lt

Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama Internetinėje svetainėje.

 1. Jūsų sutikimai

Visus savo sutikimus galite redaguoti paspaudę šią nuorodą Slapukų nustatymai

Krepšelis
Krepšelis tučiasTęskite apsipirkimą