Enterokind geriamieji lašai (tirpalas) 20 ml, N.1

Homeopatinis vaistinis preparatas

9.70

(Su 21% PVM)

Liko 30

Enterokind yra homeopatinis vaistinis preparatas jaunesnių negu 6 metų amžiaus vaikų pilvo dieglių ir pilvo pūtimo lengvinimui.

Vartojimas: jaunesniems negu 6 metų amžiaus vaikams ūminių negalavimų atveju vartoti po 3 geriamuosius lašus kas valandą, daugiausiai 6 kartus per dieną. Kai negalavimai sumažėja, vartoti po 3 geriamuosius lašus 3 kartus per dieną.

Geriamuosius lašus vartoti pusvalandį prieš ar po valgio ir, prieš nuryjant, kurį laiką palaikyti juos burnoje. Jei būtina, geriamuosius lašus galima vartoti su nedideliu kiekiu vandens.

Vaiko būklei negerėjant, pasikartojant ar atsiradus naujų simptomų, būtina kreiptis į gydytoją.

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

1.       VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Enterokind geriamieji lašai (tirpalas)

2.       KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g (1,18 g atitinka 1 ml) geriamųjų lašų (tirpalo) yra šių veikliųjų medžiagų:

Chamomilla D6                                 100 mg

Cina D6                                            100 mg

Colocynthis D6                                  100 mg

Lac defloratum D6                             100 mg

Magnesium chloratum  D6                 100 mg

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: 1 ml (21 geriamuosiuose lašuose) yra 20 mg etanolio.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.       FARMACINĖ FORMA

Geriamieji lašai (tirpalas)

Geriamieji lašai yra skaidrus, bespalvis, tirštas skystis.

4.       KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1     Terapinės indikacijos

Jaunesnių negu 6 metų amžiaus vaikų  pilvo dieglių ir pilvo pūtimo lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Jaunesniems negu 6 metų amžiaus vaikams:

Ūminių negalavimų atveju vartoti po 3 geriamuosius lašus kas valandą, daugiausiai 6 kartus per dieną. Kai negalavimai sumažėja, vartoti po 3 geriamuosius lašus 3 kartus per dieną.

Pacientą reikia informuoti, kad vaiko būklei negerėjant, pasikartojant ar atsiradus naujų simptomų, būtina kreiptis į gydytoją.

Vartojimo metodas

Geriamuosius lašus vartoti pusvalandį prieš ar po valgio ir, prieš nuryjant, kurį laiką palaikyti juos burnoje. Jei būtina, geriamuosius lašus galima vartoti su nedideliu kiekiu vandens.

4.3     Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4     Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Enterokind sudėtyje yra nedidelis kiekis etanolio (alkoholio) – vienoje dozėje mažiau nei 100 mg.

Būtina iš naujo įvertinti paciento būklę:

  • jeigu per 7 dienas vaiko savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo,
  • jeigu atsiranda papildomų negalavimų.

4.5     Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta. Homeopatinis vaistinis preparatas gali būti vartojamas kartu su kitais vaistiniais preparatais.

4.6     Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Duomenys neaktualūs, nes šis homeopatinis vaistinis preparatas yra skirtas vaikams.

4.7     Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Duomenys neaktualūs, nes šis homeopatinis vaistinis preparatas yra skirtas vaikams.

4.8     Nepageidaujamas poveikis

Nepageidaujamas poveikis iki šiol nenustatytas.

Vartojant homeopatinių vaistinių preparatų gali laikinai paūmėti esami negalavimai (pirminis homeopatinis pablogėjimas). Tokiais atvejais pacientams rekomenduojama nutraukti vaistinio preparato vartojimą ir pasikonsultuoti su gydytoju.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, užpildę interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/ esančią formą, ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius), faksu (nemokamu fakso numeriu (8 800) 20 131), elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt), per interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt).

4.9     Perdozavimas

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

5.       FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė – homeopatinis vaistinis preparatas.

5.1     Farmakodinaminės savybės

Duomenys nebūtini.

5.2     Farmakokinetinės savybės

Duomenys nebūtini.

5.3     Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Ikiklinikiniai tyrimai neatlikti. Enterokind geriamieji lašai (tirpalas) yra homeopatinis vaistinis preparatas.

6.       FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1     Pagalbinių medžiagų sąrašas

Ksilitolis

Glicerolis (85 %)

Išgrynintas vanduo

Etanolis (96 %)

6.2     Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3     Tinkamumo laikas

5 metai

Pirmą kartą atidarius buteliuką, geriamųjų lašų tinkamumo laikas yra 12 mėnesių.

 6.4     Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų  nereikia.

6.5     Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Rudo stiklo buteliukas su baltu polipropileniniu užsukamu dangteliu ir pridedamu mažo tankio polietileniniu lašintuvu, kartono dėžutėje. Buteliuke yra 20 ml geriamųjų lašų.

6.6     Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7.       REGISTRUOTOJAS

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vokietija

Tel. +49 721 4093 01

Faksas +49 721 4093 316

El. paštas info@dhu.com

8.       REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

LT/1/12/2897/001

9.       REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2012 m. balandžio mėn. 23 d.

Paskutinio perregistravimo data 2017 m. balandžio mėn. 6 d.

10.     TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2017 m. balandžio mėn. 6 d.

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt

Dėmesio

Vienu kartu nereceptinių vaistų galima įsigyti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui.

Atsisakius konsultuotis su farmacijos specialistu naudojantis ryšio priemonėmis prieš sudarant nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį, nereceptiniai vaistai parduodami tik vaistinės veiklos vietoje Vilniuje arba Kaune, sudarant nereceptinio vaisto pirkimo–pardavimo sutartį vaistinėje.

Vaikams iki 16 m. vaistai neparduodami (neišduodami).

Įsigyti vaistai kitais vaistais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami.

Sudedamosios dalys 1 g geriamųjų lašų (tirpalo):

100 mg Chamomilla D6, 100 mg Cina D6, 100 mg Colocynthis D6, 100 mg Lac defloratum D6, 100 mg Magnesium chloratum D6. Pagalbinės medžiagos: ksilitolis, glicerolis (85 %), išgrynintas vanduo, etanolis (96 %).

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “Enterokind geriamieji lašai (tirpalas) 20 ml, N.1”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Krepšelis
Krepšelis tučiasTęskite apsipirkimą